Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ / ΕΣΩΦΥΛΛΟ
Τίτλος – Σχολική χρονιά – Σχολείο – Τάξη – Τμήμα Ενδιαφέροντος – Επιβλέποντες καθηγητές/τριες - Ονόματα μαθητών/τριών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της έρευνας (γράφεται σε χρόνο αόριστο).

Πίνακας Περιεχομένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ /ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ενδεικτικές ερωτήσεις, των οποίων η απάντηση θα πρέπει να δίνεται στην εισαγωγή:
  1. Ποιο είναι το ζήτημα; Γιατί έχει ενδιαφέρον; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;
  2. Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
  3. Ποιο αναμένουμε να είναι εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της έρευνας (Υπόθεση εργασίας)
  4. Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
  5. Ποια είναι η διάρθρωση της έρευνας;
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Εντάσσονται οι υπάρχουσες πληροφορίες γύρω από το θέμα, μέσα από τις διαθέσιμες πηγές, όπως βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, διαδίκτυο (π.χ. ορισμοί εννοιών, συνοπτική ιστορική εξέλιξη θέματος, σημερινή έκταση του προβλήματος κλπ).
Συνοπτικά κατατίθεται η προβληματική της ομάδας, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία κίνησαν την ομάδα στην ανάληψη της εργασίας και στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Περιγράφεται συνοπτικά το τι κάναμε, ποια ήταν η χρονολογική σειρά των διαδικασιών, ποιο ήταν το δείγμα,  ποια μεθοδολογία και ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήσαμε. Ενσωματώνονται φωτογραφίες κλπ. αν χρειάζονται. Δείγμα ερωτηματολογίου, δελτία παρατήρησης κλπ, παρουσιάζονται στο παράρτημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Παρουσιάζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Απαντώνται όλα τα ερευνητικά ερωτήματα, με τη σειρά που διατυπώθηκαν στην αρχή της έρευνας, χωρίς να διατυπώνονται προσωπικές κρίσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σχολιασμός των ευρημάτων της έρευνας και αξιολόγησή τους σε σχέση με τις υποθέσεις που είχαν διατυπωθεί στην αρχή της έρευνας. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Εκτίμηση για τα ευρήματα της έρευνας. Είναι ικανοποιητικά;  Ποιες είναι οι πιθανές εξηγήσεις για τα αποτελέσματα που προέκυψαν; Ποιοι ήταν οι περιορισμοί της έρευνας, που έπαιξαν πιθανόν ρόλο στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι κλπ). Προκύπτουν νέα ερωτήματα; Ποιες προτάσεις αναδύονται;

Κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση
Πώς αξιολογούμε τον τρόπο που δούλεψε η ομάδα μας. Ποια είναι τα στοιχεία που μας ικανοποίησαν και ποια όχι; Τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι βιβλιογραφικές πηγές ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                          
Στο Παράρτημα εισάγονται όλοι εκείνοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια κλπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο κύριο σώμα του κειμένου.


                     Παράδειγμα εφαρμογής


Project A’ Λυκείου Αρχαγγέλου
Ρατσισμός στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ρατσισμός στην εξωτερική εμφάνιση


Καθηγητές: Βασιλομανωλάκης Αλέξης
        Μουστρούφα Αθηνά


Μαθητές: Βίλζα Ανίσα
           Δεβανάκης Σταύρος
           Κότκα Κατερίνα
           Μανουκιάν Ναταλία
Σχολικό έτος 2012-2013
Περιεχόμενα


Εισαγωγή-Πρόλογος …………………………………σελ 1-2

Άτομα με ειδικές ανάγκες και ρατσισμός.........σελ 3-4

Ερευνητική εργασία ………………………………………….σελ 5-7

Κανόνες συμπεριφοράς στα ΑΜΕΑ …………………..σελ 8-9

Ρατσισμός στην εξωτερική εμφάνιση των ΑΜΕΑ …σελ 10

Διακρίσεις στην εξωτερική εμφάνιση …………………σελ 11-12

Παραδείγματα ρατσισμού ………………………………..σελ 13-15

Επίλογος-Συμπεράσματα …………………………………..σελ 16

Βιβλιογραφία ……………………………………………………σελ 17
Εισαγωγή
    Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται η αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την κοινωνία. Επιλέξαμε αυτό το θέμα, διότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες πιστεύουμε πως είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που είναι παραμελημένη τόσο από την πολιτεία όσο και από τους πολίτες (είναι αυτή των ατόμων με αναπηρίες).  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η μετρίαση του φαινομένου του προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  Στην έρευνά μας θα χρησιμοποιήσουμε πηγές από βιβλία και από το διαδίκτυο με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε τους σκοπούς μας.


     Γενικά η λέξη ρατσισμός χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τις πράξεις μιας ομάδας ανθρώπων
εναντίον μίας άλλης ομάδας. Η λέξη ρατσισμός, παραπέμπει τη σκέψη μας σε διακρίσεις που αφορούν στη φυλή, το χρώμα
του δέρματος, τη γλώσσα, τη θρησκεία. Πέρα
όμως απ’ όλα αυτά τα προφανή για όλους,
υπάρχει μία μορφή ρατσισμού, που τις
περισσότερες φορές δε γίνεται αντιληπτή με την
πρώτη ματιά: οι διακρίσεις λόγω εμφάνισης.
Κοινωνικός ρατσισμός είναι οι διακρίσεις

που πραγματοποιούνται εναντίον ατόμων ή
κοινωνικών ομάδων  (παχύσαρκοι, μετανάστες,
άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με ιδιαίτερο
ντύσιμο και στυλ γενικότερα, με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ), εξαιτίας της έλλειψης
ανεκτικότητας και της απόρριψης της
συνύπαρξης μέσα στην πολυπολιτισμική
κοινωνία. Ο ρατσισμός θεωρείται παραβίαση του
θεμελιώδους δικαιώματος του ανθρώπου
στην ισότητα στους τομείς της εργασίας, της
πολιτικής, της οικονομίας και άλλων
παραγόντων της καθημερινότητας.

AMEA KAI ANTIMETΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέρος της καθημερινότητά μας αποτελεί πλέον  η συναναστροφή μας με άτομα με       ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Λίγοι όμως από εμάς ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν απέναντί τους, προκειμένου να μην τους φέρουν σε δύσκολη ή μειονεκτική θέση.

 Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν το 9,3% του πληθυσμού της χώρας. Τα εμπόδια που συναντούν τα άτομα με αναπηρία σχετίζονται άμεσα με το είδος και την έκταση της αναπηρίας. Το είδος της αναπηρίας και τα συνεπακόλουθά της καθιστούν τα άτομα με αναπηρία μια ομάδα δίχως ομοιογένεια. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται άνθρωποι με προσωρινές ή μόνιμες αναπηρίες, παραπληγικοί, τετραπληγικοί, ακρωτηριασμένοι, μυοπαθείς, τυφλοί ή μερικώς, κωφοί, νεφροπαθείς, αιμορροφιλικοί κ.ά.         Όσα δικαιώματα έχει ένα άτομο χωρίς αναπηρία τόσα έχει και ένα άτομο με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δραστηριότητα τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή όχι μόνο λόγω της φύσης της αναπηρίας τους αλλά και λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι της αναπηρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ικανότητες και δεξιότητες από τα άτομα χωρίς αναπηρία, αλλά ότι έχουν λιγότερες ή άνισες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους και κυρίως στην εύρεση και διατήρηση μιας κατάλληλης απασχόλησης-εργασίας. Όταν η προσφορά κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες δεν είναι επαρκής από μόνη της, τότε η νομοθετική ρύθμιση της είναι απαραίτητη, ώστε η πολιτεία, δια νόμου, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες αυτές που θα εντάξουν τα άτομα με αναπηρίες στην απασχόληση. Είναι υποχρέωση όλων των κρατών να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα που να εξισώνουν τις ευκαιρίες όλων των πολιτών για την ικανοποίηση ενός τόσο σημαντικού δικαιώματος όπως το δικαίωμα στην εργασία.

Κάποιοι ίσως αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά με καχυποψία. Πολλές φορές όμως η πραγματικότητα διαψεύδει τέτοιου είδους αντιλήψεις. Όταν τα άτομα με αναπηρία ενδυναμώνονται δεν ωφελούνται μόνο τα ίδια αλλά και η κοινότητα καθιστώντας τα αναγκαία μέλη της.
Υπάρχουν στον κόσμο άτομα με αναπηρίες τα οποία υποφέρουν καθημερινά από την άσχημη συμπεριφορά των συμπολιτών τους. Η καθημερινότητά τους μπορεί να γίνει ποιο δύσκολη από κάποιον που δεν είναι ανάπηρος. (Όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα στο να κάνουν τα ίδια πράγματα με κάποιον υγιή.) Έχουν τα ίδια δικαιώματα και αντί να τους περιφρονούμε και να τους κοροϊδεύουμε μπορούμε να τους κάνουμε ένα με την καθημερινότητά μας. Όλοι αξίζουν σεβασμό και βοήθεια. Ας κάνουμε εμείς το βήμα αυτό για να τους δώσουμε χαρά και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Διασφαλίζεται με επάρκεια η εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

2.  Κατά τη γνώμη σας, έχουν τη δυνατότητα τα άτομα με αναπηρία να εργαστούν ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

3.Έχετε φερθεί ρατσιστικά σε άτομα με ειδικές ανάγκες ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

4. Κατά
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

5. Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να αποκτήσουν οικογένεια ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

6. Σας έχει τύχει να είστε μάρτυρας σε ένα ρατσιστικό περιστατικό κατά των ατόμων με αναπηρία ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

7. Νομίζετε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους ανθρώπους, όσον αφορά στην εργασία και την εκπαίδευση ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

8. Νομίζετε ότι οι παροχές του κράτους είναι αρκετές για αυτά τα άτομα ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

9. Μπορεί η ρατσιστική συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ΑΜΕΑ να βελτιωθεί ;
α) Ναι          β) Όχι          γ) ΔΞ/ΔΑ

10. Ποια άτομα, κατά τη γνώμη σας, έχουν τα σοβαρότερα προβλήματα στο να μη μπορούν να ανταπεξέλθουν στη κοινωνική ζωή και γιατί ;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Σύμφωνα με το παραπάνω τυχαίο δείγμα που πήραμε καταλήξαμε στα εξής στατιστικά …

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΑΜΕΑ


1. Αν κρίνετε ότι υπάρχει ανάγκη να βοηθήσετε ένα άτομο με αναπηρία, ρωτήστε τον/την ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε.

2. Όταν συστήνεστε σε ένα άτομο με τεχνητό ή ακρωτηριασμένο χέρι, μην αποφεύγετε να του δώσετε το χέρι σας. Δώστε το αριστερό σας χέρι ή αγγίξτε τον/την με μια φιλική χειρονομία.


3. Μιλήστε απευθείας στο άτομο με αναπηρία παρά μέσω γονέα, συνεργάτη, συνοδού ή διερμηνέα.

4. Μιλήστε φυσιολογικά, χρησιμοποιώντας κοινές εκφράσεις όπως «τα λέμε», «πρέπει να προλάβω», «θα έχεις νέα μου σύντομα» - ανεξάρτητα από την αναπηρία που έχει το άτομο αυτό. Μη φοβάστε να χρησιμοποιήσετε λάθος λέξεις.

5. Αν μιλάτε για λίγο με άτομο σε αναπηρικό καρότσι προσπαθήστε να χαμηλώσετε στο ύψος του, ώστε να αποκτήσετε οπτική επαφή.

6. Επικεντρώστε την προσοχή σας σε άτομο με προβλήματα ομιλίας. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέει το άτομο αυτό, ζητήστε του/της να το επαναλάβει. Μην προσποιείστε ότι καταλάβατε.

7. Μιλάτε αργά και καθαρά σε ένα άτομο με προβλήματα ακοής. Μη φωνάζετε και μη μιλάτε μέσα στο αυτί του/της. Οι εκφράσεις του προσώπου σας και οι κινήσεις των χειλιών σας βοηθάνε το άτομο με προβλήματα ακοής να σας καταλάβει. Αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι ότι σας κατάλαβε, σημειώστε ό,τι θέλετε να πείτε.

8. Όταν χαιρετάτε ένα τυφλό άτομο ή άτομο με μειωμένη όραση, πείτε του/ της το όνομά σας. Αν του/της προσφέρετε βοήθεια στο περπάτημα, αφήστε τον/την να ακουμπήσει στο βραχίονά σας.

9. Άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης μπορούν να επικοινωνήσουν επίσης και
 μέσω της αίσθησης της αφής. Αν συναντήσετε ένα τέτοιο άτομο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του σχηματίζοντας κεφαλαία γράμματα στην παλάμη του/της.

10. Αν δεν έχετε οικειότητα με ένα άτομο με αναπηρία αποφύγετε να τον/ την ρωτήσετε για την αναπηρία του/της ή τις αιτίες της.


1257783941_42760_strashno-ne-upast-strashno-ne-podnyatsya.jpg


Ρατσισμός στην εξωτερική εμφάνιση των ΑΜΕΑ


Αυτού του είδους ρατσιστική συμπεριφορά συνδέεται με τα άτομα που λόγω εκ γενετής προβλημάτων έχουν διαφορετική και ιδιαίτερη εξωτερική εμφάνιση.  Εξαιτίας αυτού, τα ΑΜΕΑ αντιμετωπίζονται με ρατσιστικό και απάνθρωπο τρόπο, με αποτέλεσμα μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουν να προστίθεται η κακή ψυχολογία, που έχει ως επίπτωση την ντροπή για τον εαυτό τους και μερικές φορές να οδηγούν σε απομάκρυνση από το κοινωνικό σύνολο.


amea[3].jpgΔιακρίσεις στην εξωτερική εμφάνιση

  Ο ρατσισμός στην εξωτερική εμφάνιση είναι ένα άλλο είδος ρατσισμού το οποίο υπάρχει στις μέρες μας και καθορίζει εν μέρει την ζωή μας. Σήμερα, οι περισσότεροι κρίνουν με βάση αυτό. Κάποιες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζονται ρατσιστικά λόγω της εμφάνισής τους. Τα σκουλαρίκια για παράδειγμα, κοντές φούστες, τα μακριά μαλλιά ή ακόμα και τα σχισμένα ρούχα δηλώνουν ότι η εμφάνιση είναι απλά ένα ασήμαντο πράγμα που ο καθένας το χτίζει διαφορετικά κάθε μέρα. Αλλιώς μπορούμε να το ονομάσουμε <<ρατσισμός στην εικόνα>> και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι πολλοί κρίνουν τραγουδιστές από την εμφάνισή τους και ανάλογα με αυτό δεν τους δέχονται στη δουλειά. Δεν έχει σχέση πώς είσαι εξωτερικά, αλλά το θέμα είναι να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις και να το υποστηρίξεις. Κάποιο απορρίπτουν φίλους επειδή είναι εύσωμοι ή επειδή έχουν άλλο χρώμα κτλ. Ο ρατσισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αυτοκτονία. Ένα 15χρονο αγόρι αυτοκτόνησε στη Ρώμη ύστερα από τις απειλές και τις ειρωνείες που δέχτηκε μέσω σχόλιων σε κοινωνικά δίκτυα, λόγω της εξωτερικής του εμφάνισης.
 Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε την σοβαρότητα του θέματος και μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να είναι ένας από εμάς η αιτία θανάτου κάποιου άλλου.


                ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Όλοι έχουμε ακούσει εκφράσεις του τύπου:
• ''Κοίτα πόσο άσχημος είναι αυτός....... φοράει γυαλιά και
σιδεράκια...... άσε που έχει και αυτό το ηλίθιο μαλλί και μια μούρη
σαν .....!!!!! '' Κουτσομπολιά και κακίες που εισέρχονται στα αυτιά
μας σε καθημερινή βάση. Τί παριστάνουν όλοι αυτοί που
κρίνουν τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση...; Αντί
να κοιτάει ο καθένας την <<καμπούρα>> του... ασχολείται με την
εμφάνιση των συνανθρώπων του και συμβάλλει στο διαχωρισμό
των ανθρώπων και στη δημιουργία μειονοτήτων
 Με τη λογική
των <<κριτών>> των ανθρώπων, όποιος γεννιέται άσχημος δεν έχει
δικαίωμα να γίνει αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο
Δυστυχώς, η εξωτερική εμφάνιση διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο
για την επαγγελματική αποκατάσταση στις σύγχρονες κοινωνίες
, εφόσον ο ρατσισμός απλώνει τα κλαδιά του σε όλο και
περισσότερες ομάδες ανθρώπων το φαινόμενο αυτό
εξελίσσεται παράλληλα με την ανέλιξη των κοινωνιών, ώστε να
αποκτάει ποικίλες μορφέςΦ ΡΑ.jpg

Παραδείγματα ρατσισμού
 Ανάμεσα στους ανθρώπους που υφίστανται αυτή τη μορφή των
κοινωνικών διακρίσεων ανήκουν, και όσοι αντιμετωπίζουν
προβλήματα σωματικού βάρους. Στην καθημερινότητά μας, όλοι
έχουμε νιώσει αμήχανα κάποιες στιγμές, όταν προσβλητικά
σχόλια, εκφράσεις ή γκριμάτσες, τοποθετούν ανθρώπους με
επιπλέον βάρος στο περιθώριο. Πληθώρα ερευνών και μελετών
φανερώνουν την αλήθεια αυτών των μικρών, καθημερινών
παρατηρήσεων.
Όπως φαίνεται από τα επιστημονικά δεδομένα, οι εργασιακές
αμοιβές των παχύσαρκων είναι χαμηλές και άνισες, αφού σε
θέσεις υψηλά αμειβόμενες προωθούνται άτομα φυσιολογικού
βάρους. Επιπλέον, οι σύμβουλοι καριέρας προτείνουν ανθρώπους
με περιττά κιλά σε θέσεις, που δε χρειάζονται διαπροσωπική
επαφή με τους πελάτες.

• Οι άνθρωποι που πάσχουν από παχυσαρκία αντιμετωπίζουν
καθημερινά την αποδοκιμασία των συνανθρώπων τους. Η
σύγχρονη έμφαση στο αθλητικό, λεπτό και νεανικό σώμα έχει
καθορίσει σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το τι θεωρούμε «όμορφο»
και αποδεκτό, αλλά και τα μεγέθη των ρούχων, αντικειμένων κλπ
που είναι διαθέσιμα στην αγορά.
Η παχυσαρκία δεν κρύβεται. Έτσι οι παχύσαρκοι άνθρωποι
αποτελούν μία περιθωριοποιημένη μειονότητα. Με την αύξηση
του καταναλωτισμού, η εξωτερική εμφάνιση παίζει όλο και
σημαντικότερο ρόλο στη ζωή μας. Η ομορφιά -με τη συμβατική
έννοια- προβάλλεται σαν μία από τις βασικές μορφές κοινωνικής
ισχύος που μπορεί να έχει το άτομο. Έτσι, η κοινωνική απόρριψη
και η ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι άνθρωποι που πάσχουν
από παχυσαρκία συνεχώς εντείνεται.
Ο ρατσισμός εκδηλώνεται επίσης με στερεότυπες αντιλήψεις για
την προσωπικότητα και τη ζωή των παχύσαρκων. Οι άνθρωποι που
πάσχουν από παχυσαρκία συχνά έρχονται αντιμέτωποι με
προκαταλήψεις στον επαγγελματικό και τον κοινωνικό τους χώρο
και τιμωρούνται για την πάθησή τους.

Περπατούν και αισθάνονται δεκάδες μάτια να τους κοιτάζουν
σαν αξιοπερίεργα όντα. Γιατί πρέπει να τους το κάνουμε αυτό;
• Τα νέα παιδιά τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό εξωτερικής εμφάνισης ή
ακόμα και προσωπικότητας είναι μια άλλη
κοινωνική ομάδα που δέχεται ρατσιστικές
επιθέσεις από μεγαλύτερα αλλά και
συνομήλικα τους άτομα.

• Στο σχολικό προαύλιο συναντιούνται τέσσερα παιδιά µε διαφορετικό
στυλ και ντύσιμο:
2 µεταλάδες και 2 trendy.

1ος trendy: -Γεια! Θα ήθελα να εκφράσω την απέχθειά µου προς το ντύσιµο
σας! Πώς
είστε έτσι ρε? Γιατί φοράτε µαύρα?

1ος μεταλάς:: -Εσείς γιατί φοράτε άλλα χρώµατα?

1ος trendy: -Όταν ρωτάω κάτι, εσύ θα απαντάς!

2οςµεταλάς: -Μας αρέσει η µέταλ µουσική και γενικά αυτό το στυλ!

2ος trendy: -Κάααλα! Είστε για τα µπάζα!

1ος trendy: -Αναρωτιέµαι πώς αντέχετε να βλέπετε ο ένας τον άλλον και ο
καθένας
σας τον εαυτό του στον καθρέπτη!

2ος trendy:You suck,losers!
(Και φεύγουν οι trendy αφήνοντας τους µεταλάδες απορημένους)

Πως οι άνθρωποι που βιώνουν το ρατσισμό λόγω της
εξωτερικής τους εμφάνισης μπορούν να τον
αντιμετωπίσουν και να τον ξεπεράσουν;

• Ένα άτομο που έχει υποστεί ρατσιστική
συμπεριφορά από άλλους νιώθει κατώτερο με
αποτέλεσμα να κλείνεται στον εαυτό του και να
γίνεται αντικοινωνικό και να διακαταίχεται από
άνχος και ανασφάλεια.Χρειάζεται λοιπόν :
• Αυτοκριτική για να οδηγηθούμε στην αυτογνωσία
και να συνειδητοποιήσουμε την ισοτιμία μας με
τους άλλους.
• Συνειδητοποίηση του προβλήματος και των αιτιών
που το δημιούργησαν.
 
Επίλογος – Συμπεράσματα

 Τα συμπεράσματά μας  για τη παραπάνω εργασία είναι πώς κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζήσει μια ήρεμη και κανονική ζωή, χωρίς εμείς να είμαστε η αιτία που μερικοί δεν μπορούν να ζήσουν αρμονικά και μια ζωή γεμάτη χαρά, ελπίδα και αγάπη. Κάθε άνθρωπος που πάσχει από κάτι δίνει μάχη με τη ζωή του στο να καταφέρει να επιβιώσει. Όλοι εμείς που εμποδίζουμε τα όνειρά τους με τις πράξεις μας για αυτούς είναι σαν να  πεθαίνουν και να ανασταίνονται πολλές φορές
  Καθημερινά είναι λυπηρό κάποιοι που έχουν τόσα όνειρα και ελπίδες και θέλουν να πετύχουν στη ζωή τους με όσα έχουν, εμείς να τους τα χαλάμε επειδή δεν ξέρουμε να σεβόμαστε και να εκτιμάμε ανθρώπους που είναι ευχαριστημένοι με αυτά που έχουν και το μόνο που θέλουν είναι να πάρουν από κάπου δύναμη για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν.
 Είναι άνθρωποι με ψυχή που πονάνε όπως όλοι. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε όλα αυτά. Από τα κακώς κείμενα που λάβαμε σίγουρα μέσα από αυτήν την εργασία είναι ότι εμείς, οι φυσιολογικοί που έχουμε τα πάντα, ουσιαστικά δεν έχουμε τίποτα! Γιατί αν δεν έχεις αγάπη, καλοσύνη, ευγένεια και όλα όσα σε κάνουν καλό άνθρωπο στη ζωή, δεν έχεις τίποτα. Αυτοί που φαινομενικά  δεν έχουν τίποτα, έχουν τα πάντα γιατί αυτοί ξέρουν τι σημαίνει δυσκολία, πόνος, μοναξιά, απόρριψη. Ας μην αφήνουμε κανέναν έξω από τις ομορφιές της ζωής και του κόσμου γιατί αυτός ανήκει σε όλους.
picture-2.png

Βιβλιογραφία
·        Κοινωνική Πολιτική αγωγή, Γ' Γυμνασίου


·        Wikipedia: http://el.wikipedia.org


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου